Terapiaa ja valmennusta henkilöstölle

Lyhytterapiaa

Mielenterveydellisistä syistä johtuvat sairaspoissaolot ovat viime vuosien aikana nousseet lähes 30%. Aikaisella puuttumisella ja ihmisen kokonaisvaltaisella huomioimiselle asian korjaamiseksi on tehtävissä monia asioita. Monet työhön heijastuvat ongelmat ovat peräisin vapaa-ajan haasteista ja niiden esiintuominen työyhteisössä saattaa tuntua haastavalta. Ulkopuolinen tuki toimii neutraalina asioihin puuttumisena, jossa yksilöä haastetaan miettimään ratkaisuja ja toimintamalleja työssäjaksamiseen.

10 tapaamiskerran lyhytterapiapaketilla (650€) yksilö saa työkaluja ja uusia näkökulmia, joiden avulla pääsee asioissa eteenpäin. Investointi on pieni, takaisinmaksuaika lyhyt etenkin verrattaessa Kela-terapian jonotusaikoihin ja sairauslomapäivien kuluihin.

3h ratkaisukeskeinen esimiesvalmennus

Työyhteisön kulttuurin muuttaminen ratkaisukeskeiseksi, työntekijää aktivoivaksi on minulle tuttua. Olen työskennellyt Lean-projekteissa kehittämistehtävissä ja poimin tähän koulutukseen parhaita käytäntöjä esimiesten ja sitä kautta työyhteisöjen käyttöön. Sisältö räätälöinään, vaihtoehtoina mm. henkilöstön kykyjen ja voimavarojen huomiointi, Lean henkilöstön näkökulmasta, ratkaisukeskeinen ajattelu esimiestyössä, ratkaisukeskeiset työkalut käytännössä sekä tuottavuuden kehittämistä  sisäisen yrittäjyyden avulla.

3h koulutus suunnittelutöineen 1000€ (+ alv 24%)

Työnohjaus

Opiskelen ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi, valmistuen 2022. Haen nyt asiakkaita työharjoittelua varten. Työnohjausprosessi kestää noin vuoden, sisältäen 10-20 tapaamista. Yhden tapaamisen kesto on 45-90min ja se voidaan järjestää työtiloissani tai asiakkaan tiloissa. 

Ota yhteyttä!